Về GN Holdings VIỆT NAM

CÂU CHUYỆN GN ACADEMY VIỆT NAM

Được thành lập từ năm 2016, GN Academy Việt Nam tập trung trong lĩnh vực đào tạo công nghệ số và đào tạo nghành thẩm mỹ . Là thành viên đầu tiên của GN Holdings Việt Nam, GN Academy Việt Nam tập trung đào tạo hướng nghiệp và cung cấp ra xã hội đội ngũ lao động chất lượng. GN Academy Việt Nam mang đến cho học viên và đối tác chất lượng đào tạo và dịch vụ như mức mong đợi. Cùng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, GN Academy Việt Nam đang từng bước mở rộng quy mô công ty, phạm vi hoạt động để đáp ứng nhu cầu thị trường, đối tác và khách hàng. Sứ mệnh của GN Academy Việt Nam đưa sự khéo léo, tài hoa và hình ảnh người Việt Nam ra thế giới.

GN Academy 2000px Square

NGHỆ NHÂN CHANG NGUYỄN

Được thành lập từ năm 2016,Gn academy việt nam tập chung trong lĩnh vực đào tạo công nghệ số và đào tạo nghành thẫm mỹ . Là thành viên đầu tiên của Gn holdings việt nam , Gn academy việt nam tập chung đào tạo hướng nghiệp và cung cấp ra xã hội đội ngũ lao động chất lượng. Gn academy việt nam mang đến cho học viên và đối tác Chất lượng đào tạo và dịch vụ như mức mong đợi .Cùng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, Gn academy việt nam  đang từng bước mở rộng quy mô công ty, phạm vi hoạt động để đáp ứng nhu cầu thị trường, đối tác và khách hàng.Sứ mệnh của Gn Academy Việt Nam đưa sự khéo léo, tài hoa và hình ảnh người Việt Nam ra thế giới.

” NGƯỜI THỔI HỒN CHO NGÀNH THẨM MỸ VIỆT “